Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

  • Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel
    Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

    Cieľom asociácie je koordinácia vývojovo-výrobných kapacít, obchodných aktivít a propagácie členských spoločností a prispievať tým k vytváraniu pozitívneho prostredia v oblasti dodávok a služieb pre železničný priemysel.

Vítame Vás na stránkach asociácie AVOKOV

Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel je záujmové združenie právnických osôb ustanovené v zmysle občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Svoju činnosť vyvíja ako nezisková organizácia. Členmi asociácie sú najvýznamnejšie slovenské firmy, ktoré sa zaoberajú hlavne opravami, modernizáciami a výrobou koľajových vozidiel, výrobou komponentov do koľajových vozidiel a súvisiacimi činnosťami.

Výrobcovia združení v asociácii ponúkajú široké portfólio komponentov železničnej koľajovej techniky a kompletnú výrobu železničných koľajových vozidiel.