Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Vrutky1

Motorová jednotka REGIOMOVER (DMJ REGIOMOVER)

Použitie: Preprava cestujúcich na celoštátnych a regionálnych dráhach s rozchodom 1435mm

Výrobca: ŽOS Vrútky, a.s.

Vrutky2

Osobný vozeň 2. triedy radu Bdmpeer

Použitie: Preprava cestujúcich na celoštátnych a regionálnych dráhach s rozchodom 1435 mm – Vozeň s tromi oddielmi pre cestujúcich a stojanmi na prepravu bicyklov, centrálnym zdrojom energie a klimatizáciou

Výrobca: ŽOS Vrútky, a.s.

Zvolen1

Motorová jednotka 813-913.110

Použitie: Plne klimatizovaná komfortná jednotka pre osobnú regionálnu dopravu

Výrobca: ŽOS Zvolen, a.s.

Zvolen2

HDV 757

Použitie: HDV určené pre regionálnu traťovú službu, výkon motora 1 550 kW a maximálna rýchlosť 100 km/hod.

Výrobca: ŽOS Zvolen, a.s.

Zvolen3

HDV 774

Použitie: HDV určené pre regionálnu traťovú službu a ťažký posun, výkonom motora 1 450 kW a maximálnou rýchlosťou 90 km/hod.

Výrobca: ŽOS Zvolen, a.s.

Zvolen4

HDV ČME 3

Použitie: HDV určené pre regionálnu traťovú službu a ťažký posun, výkonom motora 1 000 kW a maximálnou rýchlosťou 90 km/hod.

Výrobca: ŽOS Zvolen, a.s.

Vozeň Zaes/Rah 51.sk - úprava

Použitie: Preprava tekutých látok

Výrobca: ŽOS Trnava, a.s.

Plošinový vagón Rils

Použitie: Preprava kusových zásielok

Výrobca: ŽOS Trnava, a.s.

Hirrs tt - nakrátko spriahnutá jednotka

Použitie: Vozeň je určený na prepravu tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Výrobca: ŽOS Trnava, a.s.