Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, Slovenská republika
Mobil: 0948 004 454

E-mail: avokov@avokov.sk
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

 

Spracovanie osobných údajov

Kontaktovaním našej Asociácie, beriete na vedomie, že nám poskytujete Vaše údaje. Vaše údaje nebudú využívané k žiadnym marketingovým účelom a máte právo kedykoľvek požiadať o úplný zánik Vašich údajov v našej evidencii!

Vaše osobné údaje sa neposkytujú žiadnym tretím osobám. V súvislosti s obsahom Vašej správy, môžu byť na základe Vášho podnetu informácie sprostredkované konkrétnej členskej spoločnosti Asociácie. Žiadna z členských spoločností Vaše osobné údaje nevyužíva k žiadnemu marketingovému účelu.

 

Členovia:

ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2

038 61 Vrútky
Web: www.zos-vrutky.sk
E-mail: sekretariatovr@zos-vrutky.sk   

 

EVPÚ a.s.
Trenčianska 19

018 51 Nová Dubnica
Web: www.evpu.sk
E-mail: marketing@evpu.sk

 

REGONIK, s.r.o.
Jarošova 1

831 03 Bratislava
Web: www.regonik.sk
E-mail: regonik@regonik.sk

TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17

915 34 Nové Mesto nad Váhom   
Web: www.techklima.sk
E-mail: svec@techklima.sk

 

NES Nová Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27

018 51 Nová Dubnica
Web: www.nes.sk
E-mail: info@nes.sk

 

ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19

917 21 Trnava
Web: www.zos.sk
E-mail: zos@zos.sk

ŽOS Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11

960 03 Zvolen
Web: www.zoszv.sk
E-mail: zoszv@zoszv.sk

 

HMH, s.r.o.
Tavarikova osada 39

841 02 Bratislava
Web: www.hmh.sk
E-mail: obchod@hmh.sk