Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

EVPU1

Multisystémové meniče pre napájanie pomocných pohonov

Použitie: Modernizované i novobudované koľajové vozidlá.
Výrobca: EVPÚ a.s.

 

EVPU2

Nabíjače palubných batérii

Použitie: Modernizované i novobudované koľajové vozidlá.
Výrobca: EVPÚ a.s.

 

KINEX1

Valivé ložiská pre koľajové vozidlá

Použitie: Ložiská náprav pre nákladné vagóny, osobné vagóny, rušne, motorové vozidlá a motorové jednotky.
Výrobca: Kinex Bearings, a.s.

 

NES2

Moris - regulačné systémy rušňov

Použitie: Riadenie, ovládanie, kontrola a monitorovanie parametrov agregátov dieselelektrického rušňa.
Výrobca: NES Nová Dubnica s.r.o.

NES1

Programovanie a vizualizácia displejov

Použitie: Programovanie a vizualizácia displejov do lokomotív podla požiadaviek zákazníka.
Výrobca: NES Nová Dubnica s.r.o.

 

Techklima2

Klimatizácia a vetranie osobných vozňov

Použitie: Modernizované i novobudované koľajové vozidlá.
Výrobca: Techklima s.r.o.

 

HMH1

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1

Použitie: Mobilná časť vlakového zabezpečovača pre použitie v CZ, H, PL, SK a ako národný modul ETCS.
Výrobca: HMH, s.r.o.

HMH2

Registračný rýchlomer MIREL RM1

Použitie: Registračný rýchlomer pre koľajové vozidlá.
Výrobca: HMH, s.r.o.