Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Výrobná náplň členských organizácií je veľmi široká. Ťažiskom aktivít je problematika týkajúca sa výroby, opráv, modernizácie koľajových vozidiel a produkcie rôznych komponentov.

Medzi hlavné výrobné činnosti možno zaradiť:

 1. Revízie, opravy, modernizácie, prestavby koľajových vozidiel.
 2. Opravy a modernizácie samostatných agregátov koľajových vozidiel.
 3. Výroba nových koľajových vozidiel.
 4. Výroba náhradných dielov pre koľajové vozidlá.
 5. Výroba súčiastok a konštrukčných zostáv podľa dokumentácie dodanej zákazníkom.
 6. Výroba výkonovej, riadiacej, regulačnej a záznamovej techniky a príslušenstva.
 7. Výroba klimatizačnej, chladiacej a ventilačnej techniky.
 8. Výroba špeciálnych ložísk.

Technologické vybavenie členských firiem umožňuje vykonávať o.i. nasledovné operácie:

 • Výrobu hliníkových skríň železničných vozidiel
 • Zváranie rozmerných konštrukcií pre železničné a iné vozidlá
 • Lakovacie práce všetkého druhu
 • Odborné remeselné práce (stolárske, čalúnnické, sklenárske...)
 • Váženie železničných vozidiel
 • Generálne opravy spaľovacích motorov a iných agregátov železničných vozidiel
 • Skúšanie výrobkov a súčiastok deštruktívnymi aj nedeštruktívnymi metódami
 • Statické aj dynamické vyvažovanie
 • Prevíjanie a impregnácia elektrických točivých strojov
 • Výroba súčiastok a konštrukcií klasickými strojárskymi technológiami a.i.

Firmy v AVOKOV vlastnia všetky oprávnenia a certifikáty potrebné na výrobu, prestavby alebo opravy koľajových vozidiel v rámci celej Európy. Uvádzame najdôležitejšie oprávnenia:

 • Certifikáty kvality ISO 9001:2008
 • IRIS
 • Oprávnenia na vykonávanie prác na vybratých elektrických zariadeniach
 • Oprávnenia pre práce s tlakovými nádobami a rozvodmi
 • Oprávnenia na zváranie železničných vozidiel (DIN 6700-2)
 • Oprávnenia na vykonávanie prác pre ŽSR (ŽSSK)
 • Oprávnenia na vykonávanie prác pre ČD a i.

Niektorí z členov sú oprávnení vydávať medzinárodne platné certifikáty pre uznávanie elektrotechnických výrobkov podľa noriem IEC/EN .

Uvedené certifikáty ako aj technologické vybavenie členských firiem umožňujú Asociácii výrobcov a opravcov koľajových vozidiel zabezpečovať kompletné dodávky koľajových vozidiel pre závislú aj nezávislú trakciu na úrovni európskeho štandardu.