Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Aj v roku 2022 sa členské spoločnosti predstavili v spoločnom stánku na veľtrhu Innotrans 2022. Hala 11.2, stánok č. 230.