Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Členmi asociácie sú najvýznamnejšie slovenské firmy, ktoré sa zaoberajú hlavne opravami, modernizáciami a výrobou koľajových vozidiel, výrobou komponentov do koľajových vozidiel a súvisiacimi činnosťami.

Informačná brožúra na stiahnutie tu.

 

ŽOS ZVOLENŽelezničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

OPRAVY A MODERNIZÁCIE MOTOROVÝCH RUŠŇOV A MOTOROVÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. sú modernou spoločnosťou na opravy motorových rušňov v Slovenskej republike. Súčasný výrobný program v oblasti opráv železničných koľajových vozidiel predstavuje široký sortiment motorových rušňov a motorových vozňov, osobné prívesné vozne podľa požiadaviek zákazníka a železničné podvozky.

ŽOS TrnavaŽOS Trnava, a.s.

Koniarekova 19, 917 21 Trnava

OPRAVY, OBNOVY, MODERNIZÁCIE A VÝROBA NÁKLADNÝCH A OSOBNÝCH ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV

ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí.

ŽOS VrútkyŽOS Vrútky, a.s.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

VÝROBA, MODERNIZÁCIE A OPRAVY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

ŽOS Vrútky a.s. je moderná, technicky vyspelá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou, dlhšou ako 130 rokov. Spoločnosť sa zaoberá výrobou, modernizáciami a opravami železničných koľajových vozidiel a ich konštrukčných celkov a strojárskej výrobe na základe požiadaviek zákazníkov.

EVPUEVPU a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

ŠPECIÁLNA A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA PRE KOĽAJOVÉ VOZDILÁ A ŽELEZNIČNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

Spoločnosť EVPÚ a.s. sa dnes môže zaradiť medzi lídrov v oblasti výskumu a vývoja špeciálnej a výkonovej elektroniky pre koľajové aplikácie. Ponúka široké portfólio meničov pre napájanie pomocných pohonov v osobných vozňoch, kompletné trakčné elektrovýzbroje pre elektrické a dieselelektrické rušne a zaradenia pre železničnú infraštruktúru.

REGONIKREGONIK, s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

MERACIA, REGULAČNÁ, INFORMAČNÁ A ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

Spoločnosť REGONIK zabezpečuje vývoj, projekciu, výrobu, dodávky a montáž meracej, regulačnej, informačnej a zabezpečovacej techniky. Užšie zameranie spoločnosti je v zabezpečovaní techniky pre železničné koľajové vozidlá.

TechklímaTECHKLIMA, s.r.o.

Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom

KLIMATIZÁCIE, CHLADENIE A VENTILÁCIA PRE OSOBNÉ VOZNE

Techklima, s.r.o., je výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby v oblasti klimatizácie, vetrania, chladenie a vzduchotechniky. Samostatnou sekciou je klimatizácia železničných vozňov v rámci modernizácie železničnej prepravy.

NESNES Nová Dubnica s.r.o.

P.O.BOX 24, Gorkého 27, 018 51 Nová Dubnica

REGULAČNÉ SYSTÉMY, TRAKČNÉ USMERŇOVAČE, PRÍSLUŠENSTVO PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Firma NES Nová Dubnica s.r.o. s tradíciou od roku 1992 dodáva moderné elektrotechnické zariadenia s nízkou energetickou náročnosťou prakticky do všetkých oblastí priemyslu.

HMHHMH, s.r.o.

Tavarikova osada 39, 841 02 Bratislava

RIADIACE, MERACIE A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY PRE KOĽAJOVÚ DOPRAVU

Spoločnosť HMH s.r.o. je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca firma zameraná na oblasť riadenia technologických procesov, automatizácie a regulácie s významným postavením nielen na domácom trhu, ale aj v blízkom zahraničí.

KINEXKINEX BEARINGS, a.s.

1. Mája 71/36, 014 83 Bytča

VALIVÉ LOŽISKÁ PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Kinex Bearings ponúka komplexné služby v oblasti výskumu, vývoja a výroby valivých ložísk. Jedným z najdôležitejších priemyselných segmentov v oblasti predaja je železničný priemysel.