Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel

Môťovská 259/11, 960 03 Zvolen, Slovensko
Mobil: 0948 004 454
IČO: 37827529
IČ DPH: SK2021668968

E-mail: avokov@avokov.sk

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu sídla Asociácie na Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, Slovenská republika.